listek
VÝSTAVY

Zdeněk Fránek v Galerii Jaroslava Fragnera
19.10.-25. 11. 2007

4

Expozice představuje dosavadní autorovu tvorbu i perspektivy jejího vývoje z
posledního období.
více


Vanesa Wallet Hardi v Domě umění, České Budějovice
25. 10. – 25. 11. 2007

Předposlední výstavou letošního roku představuje českobudějovický Dům umění tvorbu Vanesy Wallet Hardi. Její práce je důkazem, že malba „stále“ existuje a její možnosti jsou otevřeny.
více


Jan Turner v 36
11. 10. – 7. 11. 2007

Pro výstavu Vesnice použil Jan Turner výstavní stánek jako jeden z elementů instalace. Na kraj asfaltky nalevo a napravo před stánek umístil dva jednoduché prototypy dopravních značek, jaké při průjezdu označují začátek a konec obce.
více


Vladimír Skrepl v Galerii ad astra
17. 10.–18. 11. 2007

V říjnu a listopadu představuje v Galerii ad astra své práce pražský malíř, tvůrce objektů a instalací Vladimír Skrepl. Tato výstava se zaměřuje na jeho malířskou tvorbu, vedle nejnovějších obrazů je zde k vidění i průřez tvorby několika posledních let.
více


Husákovo 3+1 v Galerii VŠUP
2. 10.–22. 10. 2007

Výstava „Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let“ byla koncipována a připravena studenty nového oboru Dějiny a teorie designu a nových médií v rámci seminářů Lady Hubatové-Vackové.
více


Ztracená nevinnost
Pojem ztracená nevinnost použil Umberto Eco, když chtěl vyjádřit postmoderní postoj: minulost, kterou nelze zničit, musíme nahlížet s ironií, bez nevinnosti. Dnešní doba i naše konkrétní situace je stále momentem ztracené nevinnosti. Můžeme říci, že naše dávka ironie vzhledem k tomu, jak funguje například jen umělecký provoz (a vzhledem k příšerné minulosti) přerůstá v tlustou linii cynismu.
více


Roman Signer v Langhans Galerii, Praha
5. 9. – 11. 11. 2007

Roman Signer (1938) patří k významným švýcarským umělcům, v České republice však nebyl dosud představen. Langhans Galerie připravila výstavu, která návštěvníkům nabízí průřez jeho tvorbou. Z posledních prací je to soubor fotografií Reise Bilder, akční tvorba je představena několika videi a nechybí ani instalace, které sám autor označuje pojmem sochy: „Říkám, že jsem sochař, protože se věnuji tvůrčím otázkám trojdimenzionálně.“
více


 

(EEA) Erick van Egeraat associated architects
Galerie Jaroslava Fragnera
5. 9.–14. 10. 2007

Výstava mezinárodní kanceláře EEA ‘Designed by Erick van Egeraat’ v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze představuje čtyřicítku projektů navržených nebo realizovaných převážně během prosledních čtyř let.
více

 

Tomáš Hlavina – Jan Stoss v Národní galerii
5. 10.–2. 12. 2007

Respiria Veletržního paláce bývají tradičně vyhrazena výstavám představujícím naše současné výtvarné umělce. Výstava Tomáš Hlavina - Jan Stoss, připravená pro prostor respiria v 5.patře, představuje dva rozdílné autory.
více


Dům umění města Brna,
Dům pánů z Kunštátu
MARK THER

21. 11. 2007-27. 1. 2008
kurátor František Kowolowski

www.dumb.cz

ther

Mark Ther (1977) vytváří objekty, instalace, v posledních letech pracuje převážně s videem. Obsah jeho děl je pečlivě promyšlený, tak aby neumožňoval jednoduchý výklad. Jeho videa mohou působit jako pseudoreklamní shoty nebo pseudorealistické, až komické příběhy. Marek Ther má v oblibě živé i neživé hrdiny, symboly a artefakty. Sám o sobě tvrdí: 'Mezi mé oblíbence patří Garfield, Der Grüne Punkt, Andy Warhol, Maria Callas, dále mě zajímají mouchy, Japonsko, použité žvýkačky nebo nalezené srsti. Natáčí videa, kombinuje a kompletuje nalezené materiály, fotografuje.


The Collectors:
Live Re-Edit
Dům umění města Brna

5. 9.–28. 10. 2007

brno

Sourozenci Zdeněk a Ivo Markovi poprvé představí veřejnosti reprezentativní výběr ze své sbírky soudobého českého umění. O kurátorské zpracování výstavy požádali kritika umění a dramaturga galerie Experimentálního prostoru NoD/ROXY Jiřího Ptáčka.
více


Jiří Sopko v Rudolfinu
6. 9.–18. 11. 2007

sopko

Nový výstavní projekt Galerie Rudolfinum představuje – po německém malíři Neo Rauchovi – opět mimořádně silný a v dnešním kontextu až výjimečný malířský projev Jiřího Sopka (nar. 1942), renomovaného a respektovaného tvůrce, pedagoga a od roku 2002 rektora Akademie výtvarných umění v Praze.
více

 

Vladimír Holub v Náchodě
7. 9.- 28. 10. 2007

Ještě dnes objevujeme výtvarníky 20.století, jímž se po roce 1990 nedostalo odpovídajícího ocenění. Jedním z nich je mistr koláže a objektového umění Vladimír Holub (1912 – 1995), jehož osud v mnohém reflektuje situaci středoevropského umělce ve druhé a třetí třetině dvacátého století.
více


Od Hollara k Beuysovi
– Sbírka Otto Mauera
v Muzeu umění Olomouc

20. 9. – 30. 12. 2007

Picasso, Schiele, Klimt, Kokoschka, Matisse – to je jen fragment z dlouhého seznamu věhlasných výtvarných umělců zastoupených ve sbírce Dómského muzea ve Vídni, kterou od 20. září do 30. prosince v reprezentativním vzorku představuje Arcidiecézní muzeum Olomouc prostřednictvím výstavy nazvané Od Hollara k Beuysovi.
více


Nic na odiv…? 2007
Normy a meze normality
26. 6. – 31. 10. 2007

katerinky

„Normy a meze normality“ jsou zastřešujícím leitmotivem pro čtvrtý ročník uměleckých a kulturních aktivit pro oživení zahrady v areálu Psychiatrické kliniky v Praze 2 v Kateřinské ulici.
více


Bára Lungová - sítotisky

lkungova

Výstavu lze shlédnout na adrese:
www.perkof.com


Robert Gschwantner
Eva Sakuma v Galerii ad astra

12. 9.–14. 10. 2007

Po prázdninové pauze představuje Galerie ad astra dva umělce, se kterými pracuje i kurátorsky. Společně se zde představují dva autoři, kteří se doposud vůbec neznali. Spojuje je materiál, z něhož vytvářejí svá díla. Tato galerie se zaměřuje převážně na malbu, ale současná výstava chce ukázat, že pro obrazy není někdy malby vůbec třeba.
více


Dva Mondriani v Národní galerii

Dva významné obrazy holandského malíře, teoretika a průkopníka abstraktního malířství, zakladatele neoplasticismu Pieta Mondriana (1872-1944) jsou od dubna na dobu tří měsíců (do14. července 2007) zapůjčeny do stálé expozice zahraničního umění Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci.
Jedná se o díla, která představují zlomový moment v jeho tvorbě, kdy byl po příjezdu do Paříže ovlivněn kubistickým tvaroslovím a tlumenou barevností obrazů Pabla Picassa a George Braqua.
více

Disegno interno
10. 10.-28. 10. 2007

Výstava se snaží být jakoby obrácená naruby. Její rub je lícem. Podobně, jak se nám často stává u rychle svlečeného trička. Když se svlékneme, zjistíme, že jsme tričko obrátili rubem nahoru.
více


InterCity: Berlin-Praha
4. 10.-30. 10. 2007

Od čtvrtého ročníku z desetileté série výstav InterCity: Berlin-Praha očekávají autoři projektu spolu s kurátory zcela jiný výsledek. Němečtí autoři se totiž s českými setkávají již léta na impozantním mezinárodním trienále grafiky Inter-Kontakt-Grafik, a to nejen prostřednictvím svých děl, ale také osobně.
více


Skupina MÁJ 57 na Pražském hradě
16. 8.-15. 12. 2007

Skupina Máj 57 sdružovala v druhé polovině padesátých a první polovině šedesátých let 20. století české výtvarné umělce, kteří odmítli oficiální diktát totalitní moci v umění, kladli důraz na uměleckou svobodu a na právo vystavovat bez politických omezení. Máj 57 byla první z řady výtvarných skupin, které vznikaly v pozměněném politickém klimatu po roce 1956.
více


Monstrance Zlaté slunce Moravy  v
Arcidiecézním muzeu v Olomouci
17. 5. – 28. 10. 2007

S restaurováním skvostu stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc a jedné z nejcennějších památek olomoucké arcidiecéze, monstrance Zlaté slunce Moravy, se mohou od 17. května seznámit návštěvníci výstavy v kočárovně AMO.
více


Emil Filla V Jízdárně Pražského Hradu
30. 5.–31. 10. 2007

filla

Retrospektivní výstava tvorby Emila Filly poskytuje první zevrubný přehled díla jedné z nejvýznamnějších osobností českého umění první poloviny 20. století.
více

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám