listek
VÝSTAVY

Galerie ad astra, Kuřim - zámek
Vladimír Skrepl

17. 10.–18. 11. 2007

www.ad-astra.cz

 

skrepl

Jesus, Marilyn and Mickey, 2002, akryl na plátně

V říjnu a listopadu představuje v Galerii ad astra své práce pražský malíř, tvůrce objektů a instalací Vladimír Skrepl. Tato výstava se zaměřuje na jeho malířskou tvorbu, vedle nejnovějších obrazů je zde k vidění i průřez tvorby několika posledních let. Autor minulý měsíc obdržel Cenu od Jiřího Kovandy, určenou současnému českému vizuálnímu umělci nad 35 let. Cena vyjadřuje respekt k osobnostem, které přinášejí nové impulzy do uměleckého prostředí a jsou inspirací pro mladé tvůrce.
Vladimír Skrepl se narodil roku 1955 v Jihlavě. V letech 1976–1981 studoval dějiny umění na filozofické fakultě UJEP v Brně. Nyní žije a pracuje v Praze, kde od r. 1994 vede na Akademii atelier Malba II, pro mnohé už dlouho nejzajímavější a nejživější atelier na této škole.
Skrepla výstižně charakterizuje David Kulhánek: „Je to těžko uchopitelný, stále unikající živel, podléhající proteovským metamorfózám“. Jeho vzdělání, práce kurátora, pedagogická činnost i sledování umělecké scény a teorie umění mu umožňují jistý rozhled a nadhled při vlastní tvorbě. Neznamená to však, jak se někteří domnívali, že se řídí aktuálními trendy, naopak se zdá, že se systematicky vydává na nejistý terén, kam se jiní neodvažují a tím se dostává na a pro mnohé i za hranici snesitelnosti. Skrepl se vyjadřuje jako velmi svobodný umělec, který se nebojí divnosti, ošklivosti, jinakosti. Není to ale tvorba vystačující si sama se sebou, je zde cítit snaha o dialog a komunikaci.
Vladimír Skrepl se za dvacet let působení na zdejší scéně zapsal výrazným způsobem. Vnímání a hodnocení jeho tvorby je stále rozporné, jedněmi je charakterizována jako divoká, chaotická až úchylná, jiní ji považují nyní již za téměř akademickou. Nepopiratelný je jeho silný vliv zejména na nejmladší generaci, jeho energie vkládaná do pedagogické činnosti je obdivuhodná. Přiblížit se a proniknout k jeho způsobu myšlení a tvoření není jednoduché a vyžaduje to jisté úsilí a čas.

zpět

 

Flowers

Ping Flowers, 2005, akrylakryl na plátně

 

Art servis
nejmensi
zpet hl. strana
archiv
kontakt
napište nám