listek
VÝSTAVY

Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu
The Collectors: Live Re-Edit
(Umění ze sbírky Zdeňka a Ivo Markových)
kurátor Jiří Ptáček
5. 9.–28. 10. 2007

www.dumb.cz

Adamec

David Adamec, Z cyklu VHS, 2003, akryl na plátně, 130 x 104,5 cm

 

Matěj Smetana, Remix – umělé vědomí ve směsi lidských sdělení, 2005, soubor digitálních tisků, různé rozměry

 

 

 

Sourozenci Zdeněk a Ivo Markovi poprvé představí veřejnosti reprezentativní výběr ze své sbírky soudobého českého umění. O kurátorské zpracování výstavy požádali kritika umění a dramaturga galerie Experimentálního prostoru NoD/ROXY Jiřího Ptáčka.
Sbírka začala vznikat v roce 2000 jako nekomerční aktivita Zdeňka Marka. Ve spolupráci se sochařem Milanem Houserem byla zaměřena na příslušníky nejmladší umělecké generace. Přistoupivší Ivo Marek dodal sbírkotvorné činnosti nové impulsy. Sbírka se rozrůstá rychleji a Ivo, žijící v Břeclavi, ji obohatil o autory působící v Brně. Dnes se počet zastoupených umělců pomalu blíží stovce.
Oba bratři se dál zajímají o nastupující umělce, ale některé dříve objevené autory sledují soustavně. V poměrech domácího sběratelství je ojedinělý také jejich zájem o různorodá média. Kromě malířských děl a kreseb se zajímají o videa, animace, fotografie nebo objekty.
Prostory Domu pánu z Kunštátu nedovolují představit sbírku kompletně. Jiří Ptáček byl proto pozván, aby se v ní pokusil najít celek, který by představil nejen sbírku, ale rovněž některé z obecných rysů současného mladého umění. Odtud název výstavy, který označuje Ptáčkův postup: při zachování základního půdorysu reeditovat tvar sbírky a to na jeden unikátní okamžik, jímž je výstava.
Výstava je další částí výstavního cyklu Privátní pohled, věnovaného fenoménu sběratelství současného vizuálního umění.

zpět

stratil

Alois Stratil, Cyklus Rozbřesk léta, 2005–2006, 11 kreseb na papíře, 39 x 29 cm

 

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám