listek
VÝSTAVY

Dům umění České Budějovice
Vanesa Wallet Hardi, Proces – struktura – barva
kurátor Michal Škoda
25.10. – 25.11. 2007
www.mkdcb.cz

cb

 

cb2

Předposlední výstavou letošního roku představuje českobudějovický Dům umění tvorbu Vanesy Wallet Hardi. Její práce je důkazem, že malba „stále“ existuje a její možnosti jsou otevřeny.
Vanesa Wallet Hardi se narodila v roce 1971 v Jugoslávii. Později s matkou emigrovala do Bratislavy, kde také vystudovala VŠVU, kterou studovala paralelně s vídeňskou AVU. Tu ukončila v ateliéru profesora Damische v roce 1999 diplomovou prácí, za kterou obdržela cenu rakouského Spolkového ministerstva.
Autorka již během studií inklinovala k jednoduché geometrické formě a zájmu především o malbu – a to značně reduktivní, vyznačující se zájmem o barvu, strukturu a artikulaci forem. Postupným vý-vojem docházelo k částečné výrazové proměně a Wallet se více přiblížila problematice monochromu. Zkušeností s barvou, jejím vrstvením i artikulací se autorce začala otevírat cesta, jak je možné s takovým fenoménem, kterým zajisté monochrom je, pracovat a jak ho použít ve svém zkoumání a zájmu.
Umělkyně nepracuje pouze s klasickým obrazem na plátně, ale též s papírem, dřevem, kovem i sklem. Velice důležitým aspektem v díle Wallet je práce s prostorem. Další fenomén nejen z hlediska komplexního, ale i vztahu díla a jeho okolí.
Nezanedbatelnou roli hraje rovněž samotná forma obrazu, neboť vedle klasického formátu autorka často pracuje s prostorovou proporcí, nabízející možnosti využití boční hrany. Tato zkušenost Vane-se umožňuje vedle zkoumání monochromu, zabývat se obrazem také jako prostorovým malířským objektem.

zpět

Art servis
nejmensi
zpet hl. strana
archiv
kontakt
napište nám