listek
VÝSTAVY

Galerie VŠUP, Praha
Husákovo 3+1: bytová kultura
70. let

2. 10.–22. 10. 2007
www.vsup.cz

 

08

Skříňky Universal a křeslo Patrik na otočné kovové podnoži, výrobce UP Rousínov, Domov, 1975, č. 4, s. 7. Repro: Ondřej Přibyl

15

Patrové dětské postele Sabina, řada Universal, výrobce UP Rousínov, Domov, 1975, č. 6, s. 22.

Výstava „Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let“ byla koncipována a připravena studenty nového oboru Dějiny a teorie designu a nových médií v rámci seminářů Lady Hubatové-Vackové. Výstavní projekt se snaží zmapovat a aktualizovat doposud poměrně opomíjený fenomén socialistického Československa: masovou bytovou výstavbu a podobně unifikovaný dobový design. Ačkoliv je projekt zařazen do programu Designbloku, zůstává jeho určitou alternativou, která rámec módního designu přesouvá do oblasti zkoumání běžné masové „bytové kultury“ a zpolitizovaného životního stylu.
I když se v zahraničí věnuje designu 70. let stále větší pozornost, v Čechách byl doposud na okraji odborného zájmu. Výstava Husákovo 3+1 se chce pokusit podrobněji zmapovat tehdejší nabídku výrobků i podmínky jejich vzniku. Měla by tak reflektovat především běžný, všudypřítomný lidový styl Husákovy éry, nikoli jen ikony reprezentativního normalizačního designu. Pro práci na výstavě se materiál i informace čerpaly napříč dobovým tiskem, depozitáři sbírkových institucí i levnými bazary.

            Samotná instalace výstavy vychází z repliky panelákového bytu velikosti 3+1 včetně vybavení nábytkem a předměty denní spotřeby. Za hypotetické obyvatele byla určena průměrná čtyřčlenná rodina s dvěma dětmi. Výsledná instalace by se svou „skanzenovou“ formou měla co nejvíce přiblížit historické fakticitě prostředí a bytové kultury, ovšem bez přílišné ironizace dobové estetiky.
Instalační řešení výstavy je vlastně pokusem o maximálně nekomentovaný přístup, navozující totální dojem včetně prostorových a atmosférických vjemů. Pro instalaci byla zvolena metoda „posledního dne“, která by měla vyvolávat pocit stálé přítomnosti konkrétních obyvatel; instalace vzbuzuje dojem nenadálého odchodu na protijaderné cvičení.
Pro účely expozice probíhá kromě individuálního sběru exponátů také rozsáhlá inzertní akce, zaměřená především na pražská sídliště vybudovaná během 70. let. Počátkem září bylo pouliční i elektronickou inzercí osloveno několik desítek tisíc obyvatel, aby pro výstavu nabídli dobový nábytek a bytové příslušenství.

            Zatímco „vnitřní“ část instalace výstavy pracuje s bezprostředností, mnohostí a emocemi, „vnější“ část je pojata jako vysvětlivka či komentář. Jednotliví studenti zde na vnějších ilustrovaných panelech v rámci jednotlivých specializovaných oblastí (nábytek, elektronika, dětský pokoj, bytové jádro atp.) představují zpracovaná témata a odkazy vedoucí ke konkrétním exponátům uvnitř bytu.

            Celá výstava bude završena 22. 10. dernisáží a aukcí vystavených předmětů. Pokusíme se tak demonstrovat, že odborné zpracování a klasifikace jakéhokoliv materiálu z něj činí sběratelský předmět rostoucí hodnoty.

zpět

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám