listek
VÝSTAVY

Muzeum umění Olomouc
Od Hollara k Beuysovi / Sbírka Otto Mauera
kurátoři Štěpánka Bieleszová, Ondřej Jakubec, Bernhard Böhler
20. 9. – 30. 12. 2007


www.olmuart

 

hollar

Václav Hollar (1607–1677), Westminsterské opatství, 1654


schiele

Egon Schiele (1890 –1918), Dřepící ženská figura, (10. léta 20. století)


javlenský

Alexej Jawlensky (1864 –1941), Ženský akt, nedatováno

Picasso, Schiele, Klimt, Kokoschka, Matisse – to je jen fragment z dlouhého seznamu věhlasných výtvarných umělců zastoupených ve sbírce Dómského muzea ve Vídni, kterou od 20. září do 30. prosince v reprezentativním vzorku představuje Arcidiecézní muzeum Olomouc prostřednictvím výstavy nazvané Od Hollara k Beuysovi. Prezentace sbírky, kterou založil, spravoval a rozšiřoval Msgr. Otto Mauer (1907–1973), významný teolog, ale také patron umělců a teoretik umění, je prvním z projektů, jimiž chce Muzeum umění Olomouc zprostředkovat českým divákům fondy vybraných evropských dómských a diecézních muzeí.
Vídeňské muzeum bylo založeno v roce 1933 kardinálem Theodorem Innitzerem a jeho podtitul „Muzeum více než tisíce let sakrálního umění“ naznačuje, že tradičně zahrnuje církevní umění všech druhů od raného středověku do současnosti, s důrazem na gotické a barokní památky. Muzeum vystavuje několik unikátů, například portrét vévody Rudolfa IV. Habsburského ze 14. století, jeden z nejstarších příkladů portrétního umění v Evropě.
Osobnost Otto Mauera je na rozdíl od našich zemí v Rakousku dobře známa. Populární kazatel svým odborným zaměřením, kulturními aktivitami, sběratelstvím vždy směřoval k podpoře moderního poválečného umění v Rakousku. Roku 1954 založil významnou Galerii sv. Štěpána, kde již první výstava programově představila klíčové osobnosti moderního evropského umění, například Herberta Boeckla, Alfreda Kubina či Käthe Kollwitzovou. Otto Mauer se na výstavách a především v rámci svého sběratelství zaměřoval na práce na papíře a v jeho sbírce tak figurují klasici evropské moderny (Pablo Picasso, Egon Schiele, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Paul Klee, Henry Matisse, Max Ernst), německého expresionismu, poválečného abstraktního umění, ale i křesťansky orientovaní umělci a osobnosti postmoderny.
Význam Otto Mauera pro poválečné rakouské umění již připomnělo několik výstav. Zatím poslední zorganizovalo letos vídeňské Dómské muzeum v čele s ředitelem Bernhardem Böhlerem ke stému výročí Mauerova narození. Arcidiecézní muzeum Olomouc na tuto prezentaci navazuje a ve spolupráci s vídeňským muzeem a s Rakouským kulturním forem vedeným Waltrem Perschém představí širší výběr zhruba šesti desítek kreseb a grafik z Mauerovy sbírky. Pro olomouckou výstavu byly vybrány především výrazné osobnosti umění 20. století – Klimt, Schiele, Munch, Matisse, Picasso, Kokoschka, Kandinskij, Klee, Ernst, Giacometti a další. Reprezentativní výběr se podařilo sestavit i z děl autorů rakouské umělecké scény po roce 1945, která je i přes rozdílnost zázemí v mnohém blízká českému poválečnému umění. Ve snaze ukázat celé spektrum Mauerovy kolekce výstava zahrnuje i starší práce ze 17.–19. století, například Hollara, Goyi či Redona.

zpět

prachenský

Markus Prachensky (1932), Červená na černé, 1958

 

kokoschka

Oskar Kokoschka (1886 –1980), Dvojice, po 1913

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám