listek
VÝSTAVY

Langhans Galerie, Praha
Roman Signer: Obrazy z cest
Fotografie - videa – sochy
5. 9. – 11. 11. 2007

www.langhansgalerie.cz

pohled do výstavy

 

langhans

Roman Signer (1938) patří k významným švýcarským umělcům, v České republice však nebyl dosud představen. Langhans Galerie připravila výstavu, která návštěvníkům nabízí průřez jeho tvorbou. Z posledních prací je to soubor fotografií Reise Bilder, akční tvorba je představena několika videi a nechybí ani instalace, které sám autor označuje pojmem sochy: „Říkám, že jsem sochař, protože se věnuji tvůrčím otázkám trojdimenzionálně.“

Na souboru fotografií z Evropy, Japonska a USA Reise Bilder pracuje Signer posledních šestnáct let. S velkým smyslem pro humor si všímá absurdních městských i krajinných situací. Jeho fotografie využívají obdobnou estetiku i témata jako jeho akce (pohyb objektů vyvolávající dojem překonání přírodních zákonů, téměř surreálné konstelace předmětů). Prostředí, ve kterém Signer pořizuje své fotografie, má často pohádkovou atmosféru – magická krajina na Islandu, polozastavený čas na polském venkově, klidná monumentalita švýcarských Alp.

Jeho tvorba koření v dětství a nese prvky spontánní hravosti. Vyrůstal na břehu řeky Sitter v Appenzellu, kde ho fascinovaly interakce živlů a jednoduchých užitých předmětů (okouzlovaly ho například holinky, umožňující, aby člověk ve vodě zůstal v suchu a přesto cítil chlad). Ve svých pozdějších akcích dále rozvíjí tyto vztahy a možnosti, experimentuje. Ať už je přítomno publikum nebo ne, vždy je trvalým výsledkem akce její filmový záznam. Signera velmi ovlivnila Szeemannova výstava When Attitudes Become Form (Když se postoj stává formou) v Bernu v roce 1969, na jejímž základě pochopil své místo v kontextu současného sochařství.

Jmenujme některé z jeho akcí: Explosion v roce 1982 dala vzniknout umělému blesku - zápalná šňůra sahala od země 100 metrů kolmo vzhůru, kde ji držel balón. Po zapálení bylo vidět něco, co by v přírodě nikdy nenastalo: dlouhý vertikální záblesk. Signer je často přímým účastníkem vlastních experimentů. V akci Čepice s raketou (1983) si nechal odstřelit do vzduchu čepici přímo z hlavy. Roku 1991 v jiné akci jízdní kolo zavěšené na kladce prudce prosvištělo výstavním sálem poháněno tryskovými motory.

zpět

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám