listek
VÝSTAVY

Národní galerie v Praze, Veletrřní palác
Tomáš Hlavina – Jan Stoss
kurátorky Lenka Pastýříková, Lucie Šiklová
5. 10.–2. 12. 2007

www.ngprague.cz

kanon

Kanon, 2006, plast, dřevo, 154 x 67 x 67 cm

kytara

Kytara, 2006, kovový cedník, domino, dřevo / 220 x 26,5 x 12 cm

Respiria Veletržního paláce bývají tradičně vyhrazena výstavám představujícím naše současné výtvarné umělce. Výstava Tomáš Hlavina - Jan Stoss, připravená pro prostor respiria v 5.patře, představuje dva rozdílné autory. Prvoplánově hledat styčné plochy jejich tvorby ať po formální, obsahové či výrazové stránce je zavádějící. Společné je pro ně místo a čas, počínaje šedesátými lety v datu narození, přelomem osmdesátých a devadesátých let na pražské AVU, a konče zatím letošním setkáním v respiriu Veletržního paláce.

Jan Stoss (1964) je malíř pohybující se výrazově mezi klasikou a groteskou. Tomu odpovídají i jeho náměty. Téměř bez výjimky si je vypůjčuje, ať vážně či nevážně, ale nikdy neznevažuje, z vlastenecky zabarvené české a ještě československé historie. V respiriu představuje poměrně rozsáhlý soubor obrazů, jehož váha spočívá především na dosud nevystavené figurální tvorbě z posledních let.

Tomáš Hlavina (1966) vytváří precizní, výrazově subtilní a zároveň hravé objekty a instalace. Proměňuje vizuálně zajímavé reálné předměty v konceptuální objekty. Díla, která se skládají vždy z několika nalezených prvků, čímž se liší od ready-mades, mají charakter modelu nebo se vzdáleně podobají zvláštním nástrojům. Neodkazují však k ničemu konkrétnímu a nelze pro ně nalézt jednoznačný výklad, autor ponechává interpretaci na divákovi. Jeho propracované objekty, které sám chápe jako vizuální metafory, se vyznačují  minimálností výrazových prostředků, stále větší jednoduchostí a vtipem. V respiriu Hlavina představuje působivý soubor objektů z posledních let.


Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám