listek
VÝSTAVY

výstavní kontejner u pavilonu E, Výstaviště Flora Olomouc 36
Jan Turner, Vesnice
11. 10. – 7. 11. 2007


www.36.cz

36

Pro výstavu Vesnice použil Jan Turner výstavní stánek jako jeden z elementů instalace. Na kraj asfaltky nalevo a napravo před stánek umístil dva jednoduché prototypy dopravních značek, jaké při průjezdu označují začátek a konec obce. Plechové tabule přišroubované k ocelových trubkám svým materiálem, barvou i konstrukcí vizuálně souzněly s okolním prostředím, při procházení kolem prázdného stánku bylo díky nim možné zřetelně prožít, zda je člověk ještě „venku“, nebo už „uvnitř“. Jan Turner hovořil o vesnici z pohledu prázdnoty s odkazem na rozhovor, který vedl v pořadu Na plovárně Marek Eben se 14. dalajlámou: „A pak prázdno … nejdřív je to obtížné, člověk těžko chápe skutečný smysl prázdna, ale jakmile to jednou správně pochopíte, dobře se s tím obeznámíte, tak zkušenosti pak už získáte snadno. Dám vám jeden příklad: V tuto chvíli, když se na vás dívám, a když si zároveň vybavím prázdno, tak vás najednou vidím trochu jako fatu morganu. Ano, mám před sebou skutečného člověka, opravdového. Ale ne takového, jak na první pohled vypadá. Není absolutní. Jestliže máte tohle na paměti, tak pak už máte určitou představu, získáte pocit, že je kolem vás sice skutečná realita, ale zároveň je to pouhé zdání, pouhé vnější označení. Prázdno ale neznamená nicotu (ve smyslu, že tam není nic). Znamená nepřítomnost absolutní existence. Takže je zde existence, ale díky celé řadě různých faktorů, ne sama o sobě…“ Výstava byla deinstalována hodinu a půl po vernisáži, dokumentaci si lze prohlédnout na www.36.cz.

zpět

Art servis
nejmensi
zpet hl. strana
archiv
kontakt
napište nám