listek
VÝSTAVY

Císařská konírna Pražského hradu
Skupina MÁJ 57
Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu  50. a 60. let

16. 8.–15. 12. 2007
kurátorka Adriana Primusová

www.hrad.cz

balcar

Jiří Balcar, Náměstí v šest hodin večer, 1957,
olej na plátně, soukromá sbírka,
foto - Roman Maleček

Skupina Máj 57 sdružovala v druhé polovině padesátých a první polovině šedesátých let 20. století české výtvarné umělce, kteří odmítli oficiální diktát totalitní moci v umění, kladli důraz na uměleckou svobodu a na právo vystavovat bez politických omezení. Máj 57 byla první z řady výtvarných skupin, které vznikaly v pozměněném politickém klimatu po roce 1956. První výstavou na jaře 1957, kde se představil široký okruh umělců, upozornila veřejnost na svoji generaci a prolomila cestu výstavním možnostem soudobého moderního umění a tím sehrála významnou roli v kulturně politickém kontextu. Po každoročních oficiálních přehlídkách socialistického umění v padesátých letech byla prvním hromadným vystoupením umělců, nazvaných „mladou“ generací, kteří se dosud pohybovali mimo oficialitu. I přes nelibost a kritický postoj oficiálních míst skupina uspořádala několik dalších výstav, během nichž se proměňovalo složení členů i jejich výtvarný projev. Činnost skupiny měla význam do roku 1964, kdy politické a kulturní uvolnění otevřelo možnosti se individuálně prosadit.
Od ostatních skupin se lišil Máj 57 především širokým názorovým rozpětím a programovou otevřeností. Umělci vycházeli z modernistických tradic českého a světového, zejména francouzského umění do roku 1948, a udrželi tak kontinuitu moderního umění v dobách totality. Zatímco na první výstavě, která měla salónní charakter, byla vystavena i starší díla, veřejnosti dosud neznámá, vytvořená od počátku padesátých let, o rok později se akcent výstavy přenesl již na současnou individuální malířskou optiku. Dalším mezníkem pak byla výstava v roce 1964, kdy se vedle kmenových členů objevila nová jména a celkový výtvarný výraz skupiny se posunul k abstrakci.
Výstava v prostoru Císařské konírny Pražského hradu ukazuje přes sedmdesát malířských a sochařských prací umělců, kteří tvořili jádro skupiny. Dnes již není možné zcela rekonstruovat podobu výstav skupiny v letech 1957–1964. Přesto se podařilo vyhledat několik významných prací z těchto výstav, jiné se snaží vystavovaná díla zastoupit alespoň typově. Výběr se soustředí zejména na poměrně neznámé období padesátých let, které bylo pro skupinu nejvýznamnější.                                                            

 Adriana Primusová

Piesen

Robert Piesen, Krajina z Jeseníků (Les), 1956, olej na plátně
Galerie Zlatá husa

zpět

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám