S velkým smutkem oznamujeme smrt Jana Jakuba Kotíka. Tisk E-mail
Jan Jakub Kotík Jan zemřel krátce po půlnoci 13. prosince 2007 po dlouhém a statečném boj i s
rakovinou.
Rozloučení se bude konát 20. prosince 2007 ve 14h v Nové obřadní síni v Praze
na Olšanech (metro Žel ivského).
 
Gabriela Bukovinská-Kotiková a synové Armand a Taber,
Charlotta a Petr, rodiče, bratr Tomáš a ostatní členové velké rozvětvené rodiny.
 
I t is wi th great sadness that we announce the death of Jan Jakub Kot ik.
Jan passed away shor t ly af ter midnight on December 13t h , 2007 af ter a long and brave
bat t le wi th cancer .
The service wi l l take place December 20t h , 2007 at 2 pm in the New Funeral Hal l in
Olšany Cemetery in Prague (metro Žel ivského).
 
Gabr iela Bukovinská-Kot ik and sons Armand and Taber ,
parents Char lot ta and Petr , brother Tomas, and extended fami ly.