David Böhm Tisk E-mail
Autoportret-fix,balonek, vlastni dech 2006 David Böhm (1982) studuje na pražské Akademii výtvarných umění u Vladimíra Skrepla. Jeho doménou je kresba – od drobných denních skic až po velkoformátové nástěnné práce, kterými se většinou prezentuje v galeriích. Fenomén kresby se v současné době objevuje jako podstatné i marginální médium glosující neambiciózně svět technologií. Böhmovy kresebné fresky vycházejí z filozofie street worku, z antinadčasové a téměř neviditelné činnosti. O tom, co jeho kresby vyjadřují, rozhoduje nálada příjemce. Ať už jde o znaky, symboly či vyprávění, máme před sebou miximálně upřímný projev. Že je autor vizuálně citlivý, je patrné i z jeho pokusů o fotografii (znaky řeči v terénu).
Lenka Lindaurová