Štěpán Kleník - INTERNET Tisk E-mail

Jak jsem zmiňoval výše, jeden z hlavních cílů umění je ukazovat věci, skutečnosti a dění z nových úhlů, jiným vizuálním jazykem v nových formách. Poukazovat na nové, dosud skryté vztahy a vazby nebo oprašovat staré, již zapomenuté v jiný kontextech.
Nedílnou součástí naší doby je fenomén zvaný internet. Nechci se rozepisovat o jeho historii, poslání, ani významu. Spíše mě zajímá jeho obsah jako často využívaný zdroj k mnoha uměleckým projektům.
Snaha vizualizace jeho obsahu a vnitřních vztahů. Nekonečné, nepředstavitelné abstraktní nehmotné těleso - internet. Již William Gibson popisoval v knize Neuromancer globální informační svět, který nazýval matrixem, umělou inteligencí. Stejně podobně definoval „technologickou singularitu“ - mozek-počítač Vernor Vinge. Všechny tyto světy operují s obrovským množstvím informací, které kombinují a dokáží je zpracovávat. Zdrojem těchto informací jsou na internetu www stránky. A právě zobrazení jejich množství je cílem mého projektu. Kolik www stránek se nachází na internetu?

Lidská představivost je omezená a velice špatně operuje s čísly, které jsou již v řádech tisíců. Jak je těžké si představit 100 objektů? Jak vypadá 1 000 objektů? A co třeba milion?
Internet obsahuje miliardy stránek. Neuvěřitelné množství, které mozek neumí obsáhnout. Jeho představivost je ztracená. Proto se již zaměňuje takové obrovské množství s nekonečnem. A právě miliardový počet stránek internetu je zaměňován s nekonečným množstvím informací na internetu.

Mým cílem je toto neskutečné množství ukázat zhmotněné. Kde vzít miliardu něčeho?
Matematickým výpočtem jsem se dostal k zjištění, že do 1m3 se vejde 20 000 000 000 (dvacet miliard objektů) pokud je jejich velikost 0,36 mm3.
Kde takovéto objekty vzít?
Stejně jako samotné stránky rostou, zvětšují se a pak zase mizí v nenávratnu, tak semena kytek jsou z počátku drobnými nepatrnými zrny, která klíčí, rostou a spolu s jdoucím časem zmírají. V průběhu své existence pak dají možnost vyrůst mnoha dalším. Množí se.

Jedno z nejmenších semen je semeno máku, které právě svou velikostí odpovídá objektu, který jsem potřeboval k zobrazení „miliard“. Díky jeho drobné nepravidelnosti jsem však nekalkuloval jen s jeho objemem, ale také s váhou a podrobným měřením na lékařských vahách jsem odvodil průměrnou váhu jednoho, 100 a 1000 zrníček. Na základě váhy pak počty milionů a miliard. Pojďte si prohlédnou internet. Mnohými nazývaný opiem lidstva!


S díky společnosti Český mák, Ing. Zdeňku Kostkovi a společnosti Zenit, divize Plexiglas, Ing. Marku Popovi. ŠK