Daniel Pitín Tisk E-mail

„Díky malbě objevuji nový prostor, který se snažím zpětně pochopit a zpřístupnit ho i ostatním. Vlastně ho k adaptaci teprve nabízím. Není to však přesné, protože jakmile by k adaptaci skutečně došlo, musel bych to prostředí změnit . Proto jsou možná ty postavy na mých obrazech tak vyjevené a nejisté, jakoby se učí znovu chodit. Stále se musí adaptovat.
Zabývám se prostorem... Nevím možná mě ovlivnila současná Evropa, neustálé stěhování, lidé bez kořenů. Stavba, nový byt nové město.

Narozen 1977 v Praze
1994-1999 AVU- ateliér ZdeňkaBerana, klasická malba
1999-2002 AVU- ateliér profesora Miloše Šejna, konceptuální umění

„Díky malbě objevuji nový prostor, který se snažím zpětně pochopit a zpřístupnit ho i ostatním. Vlastně ho k adaptaci teprve nabízím. Není to však přesné, protože jakmile by k adaptaci skutečně došlo, musel bych to prostředí změnit . Proto jsou možná ty postavy na mých obrazech tak vyjevené a nejisté, jakoby se učí znovu chodit. Stále se musí adaptovat.
Zabývám se prostorem... Nevím možná mě ovlivnila současná Evropa, neustálé stěhování, lidé bez kořenů. Stavba, nový byt nové město. Kulisy a prostor klamu. Nebo nějaký virtuální prostor, ale ne ten opravdu virtuální, ale ten který díky virtualitě vzniká v našem podvědomí. Ale to už mluvím o tom, jak to na mě někdy působí jako na diváka. Když pracuji znamená to zcela něco jiného. Nevytvářím žádné interpretace. Prostor existuje někde za mými úvahami vlastně neustále a přibližovat se k němu, může být jedním z hlavních motivů mé práce. Možná ,že ukazuji spíše to co tento prostor překrývá. Problém byl ale v jazyku, tedy ve způsobu, jakým by šlo o těchto představách svobodně mluvit a okamžitě nezapadat do kategorií okolo malířského světa. Rozhodl sem se různé způsoby malby spíše akcentovat a přehnat. Ještě nikdy jsem se u malování tak nepobavil.
Jak víš dlouho jsem se zabýval filmem z nejrůznějších konců a dokonce jsem se jednou i o jeden pokoušel. V malbě mi film pomáhal překlenout řadu úskalí, která se týkají hlavně figurální malby a pomáhal mi hledat i jiné věci. To co se časem stalo dominantní, byli ty samotné kulisy za filmovými záběry. Začal jsem se na film dívat jakoby z boku, mimo záběry kamer, někam do světel a konstrukcí podpěrných zdí. V malbě to znamenalo ještě něco jiného. Díky tomuto modelu jsem odhaloval i konstrukci samotné malby. Vlastně nevím co bylo dřív jestli dekonstrukce malby, nebo snaha demaskovat filmový záběr. Šlo to asi společně. Důležité je, že se v několika posledních věcech začala ta konstrukce opírat sama o sebe, bez toho aby něco napodobovala. V jeden okamžik jsem si uvědomil, že to na čem pracuji je sama skutečnost, která nějakými vnějšími znaky může připomínat náš vnímatelný svět, ale nemusí jím být. To bylo velmi osvobozující."
(z rozhovoru pro Flash Art)

Kancelář Flashback Letadlo

V roce 2001 jsem absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Od této doby pokračuji ve své umělecké tvorbě a žiji v Praze. Během svých studií na AVU jsem se vedle malby věnoval také digitálnímu filmu a videoinstalacím. Hledal jsem především nové možnosti vyjádření a snažil se tak otevřít nový prostor pro svou malířskou práci. Organizoval jsem mj. festival digitálního filmu a videa Need of Touch, jehož hlavní náplní bylo zmapování možností tohoto média v současné společnosti a hledání nových perspektiv komunikace. Výtvarně jsem se podílel na vítězném snímku festivalu Prix Europa Spot 2005 v Berlíně. Všechny tyto zkušenosti velmi ovlivnily můj malířský vývoj.
Mé obrazy z posledních let jsou inspirovány filmem a současnou mediální kulturou. Vybrané filmové nebo televizní záběry podrobuji jakési hře, která často vzniká již
při samotném přenosu do malířského média. Ve svých malbách použitý materiál obracím proti svému vlastnímu smyslu a snažím se tak objevovat nové možnosti interpretace téhož záběru. Již několikaleté úsilí mi dovolilo se v této hře více a více osvobozovat, posouvat hranice svého myšlení a vnímání. V posledních obrazech jsem zaznamenal i jisté uvolnění. Cítil jsem, že nemusím být na svém námětu až tak závislý a že obraz má svou vlastní skutečnost, která jen něčím připomíná svět filmu nebo natáčení. Tímto postupem se snažím rovněž upozorňovat na možnost manipulovatelnosti informací a přezkoumávat způsoby jejich sdělování.

Office
Pornografia