KONTEXTUAL - Švestková participace Tisk E-mail

Který z běžných materiálů identifikujeme s pocitem bezpečí, jistoty, ochrany? Co je jeho hlavním znakem?

Skupina KONTEXTUAL se domnívá, že je to možnost uzamykat a zámky zajišťovat soukromé prostory nebo předměty. A jsou to především již od historie známé kovové zámky nebo klíče, které nám takovouto službu zajišťují. Stejně tak jako i další z užitných předmětů se rovněž zámky spolu s jejich klíči v průběhu dějin vyvíjely. Nejenom po své výhradně technické stránce definované jejich funkcí, ale jsou to změny především ve tvaru, zdobnosti a celkových proporcích (tedy pojmy určující vnímání krásy toho kterého předmětu).

Který z běžných materiálů identifikujeme s pocitem bezpečí, jistoty, ochrany? Co je jeho hlavním znakem?

Skupina KONTEXTUAL se domnívá, že je to možnost uzamykat a zámky zajišťovat soukromé prostory nebo předměty. A jsou to především již od historie známé kovové zámky nebo klíče, které nám takovouto službu zajišťují. Stejně tak jako i další z užitných předmětů se rovněž zámky spolu s jejich klíči v průběhu dějin vyvíjely. Nejenom po své výhradně technické stránce definované jejich funkcí, ale jsou to změny především ve tvaru, zdobnosti a celkových proporcích (tedy pojmy určující vnímání krásy toho kterého předmětu).

KONTEXTUAL spatřuje v klíči něco více než funkční předmět zajišťující odemknutí nebo uzamčení zámku. Domnívá se, že jsme ztratili schopnost vnímat estetické kvality u běžných předmětů, kterými jsou jako jedny z mnoha právě zámky spolu s jejich klíči.

KONTEXTUAL v projektu Švestková participace nahrazuje kovové klíče za dřevěné. Na reprezentantech klasického klíče k běžnému visacímu zámku, které transformuje do ornamentálně bohaté až přezdobené podoby, prezentuje při zachování jeho funkčnosti materiálový a tvarový posun. Posun zaměřený k narušení právě výše zmiňovaného pocitu bezpečí, k pochybnosti pramenící z ohrožení jistoty (historicky identifikované právě s kovovým materiálem).

KONTEXTUAL jemným zásahem do jednoho z dvojice (klíč, zámek) přivádí pozornost uživatele k dalšímu možnému způsobu jeho vnímání - již nikoliv pouze technických, ale především estetických atributů.

Projektem Švestková participace skupina KONTEXTUAL v jednom z možných úhlů pohledů navazuje na dřívější projekt s názvem Cildo Meireles, ve kterém byly běžné pětikorunové mince nahrazeny kopiemi ze slitiny bílého zlata. KONTEXTUAL na banálním předmětu, jenž obvykle neupoutává naši pozornost, demonstruje další interpretační možnosti tohoto předmětu při opticky minimálním zásahu do jeho podoby. Jde o manifestaci významu kontextu jako formotvorného činitele v každém okamžiku existence jakéhokoliv předmětu nebo uměleckého díla.

Stejně tak, jako skupina KONTEXTUAL uváděla ve svých předcházejících textech, je dílo Švestková participace pouze ideou, návodem ke způsobu uvažování a objekt jako takový je pouze určitou výtvarnou vizualizací tohoto návodu.

V souvislosti s projektem Švestková participace a celkovou filozofií skupiny nalézá KONTEXTUAL lineární paralelu v pojmu "postmediální situace" v současném umění. Principem jsou volně se mixující všechny dosavadní mediální koncepty a vědomí, že všechna média jsou si rovnocenná a jsou ve vzájemné interakci. (Tento pojem poprvé užila významná představitelka současné kritiky Rosalind Kraus v USA.)

KONTEXTUAL