RECENZE recbalken

Rheinisches Landesmuseum Bonn
Wolf Vostell - Retrospektive
kurátorka Gabrielle Uelsberg
16. 8.-25. 11. 2007

www. rlmb.lvr.de

 

weinende

Die Weinende (Plačící), 1991, Foto Galerie Inge Baecker, Kolín n. Rýnem

 

Sara

Sara Jevo Fluxus Piano, 1994, Foto Galerie Inge Baecker, Kolín n. Rýnem

 

shoah

Shoah 1492/1945(Šoa 1492/1945), Foto Galerie Inge Baecker, Kolín n. Rýnem

Moje umění je věčný odpor proti smrti
Čestmír Lang

Pod tímto umělcovým citátem probíhá k nedožitým 75. narozeninám v bonnském Porýnském zemském muzeu retrospektiva Wolfa Vostella, jednoho z radikálních avantgardistů evropského umění druhé poloviny 20. století.

Dé-coll/age - happening - Fluxus
Vostell se po celý život cítil kosmopolitou: za protektorátu strávil několik let jako dospívající chlapec v jižních Čechách, kde jeho otec sloužil u dráhy, později pendloval mezi Paříží, New Yorkem a Kolínem nad Rýnem, jeho životní partnerkou byla Španělka.
V polovině padesátých let formuloval pod vlivem francouzského nového realismu pojem
dé-coll/age inspirovaný aktem odtržení vrstvy plakátů z poutače. Nešlo mu jen o estetickou nebo reálnou sílu těchto artefaktů, jak odlepených plakátů používali například Dufrene a Rotella. Pro Vostella znamenalo dekolážování proces zviditelňování významů: „Jde mi o postižení reality zvýrazněním duplicity významově spolu nesouvisejících věcí a událostí. V mých pracích existuje, podobně jako ve zprávách, vše paralelně: politika vedle reklamy, vysoká kultura vedle kýče. Mým krédem je práce s fragmenty reálných věcí nebo objektů. Každý z diváků si může z mých dekoláží, obrazů nebo instalací vytvářet svůj individuální svět,“ komentoval Vostell principy své tvorby. V rané fázi měl Vostellův pojem umění řadu styčných ploch s happeningem a ideami hnutí Fluxus.
V roce 1958 realizoval Vostell v Paříži jeden z prvních happeningů na evropské půdě. V Kolíně nad Rýnem organizoval v roce 1961 spolu s Georgem Maciunasem a Nam June Paikem první mezinárodní festival Fluxusu. Postupy Fluxusu, hnutí, které volně spojovalo výtvarné umění, hudbu a happening, včetně vyprovokovaných reakcí publika, byly pro Vostella impulsem pro radikální tvorbu, v níž hrál velkou roli politický protest a destrukce stereotypů konzumní společnosti.

Skrytá energie malby a objektů
Bonnská retrospektiva prezentující 40 obrazů a dále ukázky instalací a videoartu, vybírá z rozsáhlého Vostellova díla reprezentativní práce. Vietnamská válka, Francova diktatura, studentské hnutí, potlačení Pražského jara ruskými tanky nebo ozbrojené konflikty na Balkáně patřily k tématům, které Vostell transformoval do výrazově intenzivní a přitom zcela neplakativní podoby.
V závěsné malbě etabloval olovo a cín, kovy, které ve formě fragmentu plechů nebo dokonce v tekuté podobě, inkrustoval do obrazů. Takové zdánlivě nesourodé zásahy do malby buď intenzivněji zakotvovaly téma v realitě anebo sloužily k zesílení Vostellových vizí.
Jedním z nejtajemnějších obrazů přehlídky je Plačící (1991), kde je ženská postava redukována na roztažené nohy a otevřené oko, z něhož se vylévá proud roztaveného cínu. Se stylistickými narážkami na dílo Francise Bacona a Antonia Saury nevyužívá Vostell metodu šoku z proudu tekutého cínu, ale ponechává obraz v křehké rovnováze mezi utrpením a radostí.
V instalaci Sara Jevo 3 Fluxus Piana se umělec vrací ke principu svých crashových instalací, které ho proslavily již koncem 60. let. Zatímco tehdy zabetonovával luxusní auta nebo v západním Berlíně poblíž berlínské zdi instaloval na kolejích obrácenou lokomotivu, jde mu i tentokrát o komplexní srážku brutální techniky a totalitní ideologie s kulturou a uměním, o crash, který v době postmoderny nepostrádá hravost a ironii.
Nejinak je tomu s obrovským triptychonem nazvaným Šoa 1492/1945, který byl jeho posledním obrazem. Přes celou plochu obrazu se diagonálně rozprostírá obrovská betonová paže (nebo jde o zeď?) drtící živou hmotu, v níž lze rozeznat fragmenty lidských děl. I když první asociaci určují dvě data: 1492 (počátek vyhnáním Židů ze Španělska) a 1945 (konec holocaustu), je Vostellovo více než šest metrů dlouhé megaplátno především obecnou reflexí brutální izolace, který vnitřní dynamikou a skrytou energií sugeruje příbuznost s triptychony Francise Bacona.


Art servis
nejmensi
zpet hl. strana
archiv
kontakt
napište nám