RECENZE recbalken

Von der Heydt-Museum Wuppertal
Symbolismus und die Kunst der Gegenwart 
(Symbolismus a umění současnosti)

24. 6.–30. 9. 2007
kurátorka Ute Riese


www.von-der-heydt-museum.de

 

 

burne jones

Edward Burne-Jones, Le Coeur de la Rose, 1901,
Badisches Landesmuseum Karlsruhe

 

hodler

Ferdinand Hodler, Verklärung, um 1906/07,
Von der Heydt-Museum

Symbolismus a umění současnosti

Čestmír Lang

Zatímco umění romantismu bylo v posledních desetiletích v řadě evropských výstavách i v kontextu postmoderny reflektováno, chovali se dosud kurátoři k výtvarnému symbolismu až na malé výjimky macešsky. Souvisí to patrně s tím, že komparativní přehlídky provází nevyřešená zásadní klasifikace symbolismu v malířství. Kde vůbec začíná ? U výtvarných alegorií středověku nebo u Gustava Morreaua? Či až u Gauguina a u Muncha? 
Kurátorka Ute Rieseová – pomineme-li několik ukázek z Füssliho, Maxe Klingera a Puvise de Chavannes – zahajuje přehlídku klasického symbolismu Odilonem Redonem a končí ji ve dvacátých letech minulého století litografií Alfreda Kubina Smrt ve stromě. Vybraná díla konfrontuje v převážně tematicky koncipované výstavě s pracemi dvacítky malířů střední a mladší generace, které vznikly v posledních dvaceti letech. Vedle známých jmen jako Matthew Barney, Jonathan Meese či Daniel Richter prezentuje řadu zajímavých, méně známých umělců. Výstavu mimořádně oživuje nekonvenční zavěšení poskytující u podobných motivů  (příroda, smrt, mýty, strachy, halucinace) přímou konfrontaci starých a nových symbolistů.

Panorama klasiků a hádanky neosymbolistů
Pokusme se ve zkratce podtrhnout highlights wuppertálské výstavy: Munchova měně známá litografická série Alfa a omega z let 1908-9, která v takřka komiksové zkratce pojednává romantickou lásku mezi „prvními lidmi“ -  věrným mužem a nevěrnou ženou -  končící brutální vraždou ze žárlivosti (jedna z litografií byla stylistickým předstupněm legendárního Křiku). Dále Ensorovo zátiší s mušlemi a kraby, s difúzními, předsurrealistickými tvary, Klimtův portrét Judith I., cyklus maleb Gustava Morreaua Život lidstva (1986) nebo pastely a kresby nizozemského symbolisty Jana Toropa. Mezi prezentovanými klasiky jinak nechybí ani Gauguin, Maurice Denis a Ferdinand Hodler.
Velkoplošná malba neosymbolisty Angličana Nigela Cookea se inspiruje několika vzory - minimalistickým fotorealismem na pozadí imaginárního horizontu vzdáleně evokujícího atmosféru Chiricovy metafyzické malby. Na Cookeově plátnu Studio Infinity se v iluzorní krajině nacházejí dvě naskicované postavy – jedna bez hlavy se chystá zakopat mrtvé tělo, druhá uklízí mrtvolu, jejíž žlutá hlava připomíná trpasličí čepičku. Obě postavy stojí na hranici mezi zdánlivě realistickým předpolím a horizontem, který se otevírá do imaginárního světa.
Islandské ságy a mýty jsou inspirací sugestivního fotografického seriálu Gabriely Fridriksdóttir nazvaného Uvnitř jádra. Metafyzická symbolika zde ústí do několika asociačních kruhů, které originálním výtvarným řešením tematizují zjitřené vnímání a pocity strachu.
Inspirací malby Glenna Browna je malba Böcklina a Caspara Davida Friedricha. Její romanticko-melancholický nádech malíř postmoderně odlehčuje triviálními motivy a patosem fantazijních konstrukcí z literatury science-fiction. Brownova devíza: nedokončím obraz, pokud se mi nepodaří diváka totálně zmást, dostat jeho životní filozofii na práh krachu.
Performer, sochař a malíř Jonathan Meese je jednou z nejvýraznějších postav mladší generace. Jeho na první pohled expresivní, energií překypující malba má své zárodky v hnutí punk a používá často symbolů dnešní trash-kultury. Těmito elementy obohacuje a ironizuje svou teutonsky těžkou, nicméně stylisticky originální malířskou i sochařskou práci.

Erotizace a ironie
Bezprostřední konfrontací „starých“ a „nových“ symbolistů se zviditelňují rozdíly. To, co zůstávalo u Muncha, Morreaua nebo Kubina dominující aurou jednoho díla, je u současných autorů často redukováno jen na jeden element celé škály hádankovitých motivů. Pro dnešní umělce neexistují žádná tematická tabu, snad až na jedinou výjimku – absolutní eliminaci malířského patosu. Svobodně těží z nejrůznějších stylistických prvků klasické avantgardy – od expresionismu, přes metafyzickou malbu až k surrealismu, používají výpůjčky pop artu či komiksů. Ironizují nebo erotizují svá témata. Od současného postmoderního mainstreamu se liší tím, že přes mnohost stylistických prostředků pojímají své obrazy jako provokativní mnohoznačné hádanky.

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám