DIÁŘ diar  

>START POINT 2007-  vítěz
5. ročník přehlídky nejlepších absolventských prací evropských výtvarných škol

Pořadatelé: Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Týnec
5. srpna – 30. září 2007
Sýpka Klenová, Kostel sv. Vavřince v Klatovech

START POINT je přehlídka nejlepších diplomových prací, které vybírají nezávislé komise na jednotlivých školách. V prvních třech letech byla soutěž určena českým školám, loni byl projekt poprvé rozšířen na celou Evropu a letos se ho účastní rekordní počet devatenácti škol. Nově přibyly školy z Drážďan, Norimberka, Toruně a Utrechtu. Další novinkou je, že letos je výstava na dvou místech – nejen v sýpce na Klenové, ale v jedinečném barokním prostoru kostela sv. Vavřince v Klatovech.
Na výstavě vybrala komise expertů držitele ceny. Letošní držitelkou ceny se stala Petra Herotová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Získá tak možnost připravit následujícího roku samostatnou výstavu v Galerii Klatovy / Klenová, doprovázenou katalogem, a zároveň získá měsíční stipendijní pobyt v rezidenčním centru Vila Paula na Klenové. Projekt podpořilo v rámci svého grantového programu Ministerstvo kultury ČR. Výstava je součástí festivalu výtvarného umění ARTFEST, v jehož rámci probíhá v Klatovech, na Klenové a v dalších dvou lokalitách letní škola výtvarného umění.

Herotova

Letošní držitelka ceny Petra Herotová

Autoři projektu: Jan Pelánek, Marcel Fišer
Kurátoři výstavy : Edith Jeřábková, Marcel Fišer
Komise : Marcel Fišer (Galerie Klatovy / Klenová), Jan Pelánek (Zámek Týnec), Edith Jeřábková (Galerie Klatovy / Klenová), Dušan Brozman, Pavel Vančát, Maria Morzuch (Muzeum Sztuki w Łodzi), Julia Fabenyi (Janus Pannonius Múzeum, Pécs )

Seznam účastníků
Jakub Adamec
Institut pro umělecká studia, Ostravská universita, Ostrava

Sara Bačić
Akademija likovnih umjetnosti Zagreb
Coby Bongers
Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht

Rainer Gamsjäger
Kunst Universität Linz, Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung

Barbara Graf
Hochschule für Bildende Künste Dresden
Martha P. Guzman
Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia

Petra Herotová
Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha

Johannes Kersting
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

Csaba Kis Róka
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

Magdalena Kwiatkowska
Akademie výtvarných umění, Praha

Matúš Lanyi
Fakulta umení, Technická Univerzita, Košice

Viktor Mórocz
Müvészeti kar, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Dagmara Pochyła
Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Matúš Pšenko
Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Matěj Smetana
Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické, Brno

Milena Szkup
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź

Justyna Sztela
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Martin Špirec
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Barbara Zindler
Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich

 

>ARTEXPERIENCE 2007
LOCAL MODERNITY/GLOBAL EXPECTATIONS

12.–15. 8. 2007, Istanbul
s Ömerem Ali Kazmou a Map Office
kurátor Maurizio Bortolotti


http://www.domusacademy.com

ArtExperience se letos poprvé koná v Istanbulu. Po čtyři dny budou probíhat workshopy, během kterých budou mladí umělci a studenti diskutovat a pracovat s předními současnými umělci z celého světa na téma rozdílu v moderním umění a architektuře z globálních a lokálních perspektiv.
ArtExperience se pokouší od svého založení v roce 2004 být experimentálním pracovním místem, které se snaží spojit umění a architekturu v jedno pole, na němž budou pracovat umělci i architekti, aby vytvořili prostor bez hranic.
Cílem tedy je vytvořit tento prostor pro vytváření nových nápadů, sugescí a experimentů v procesu neustálého objevování a reflexe současného umění.


>Dovolujeme si Vás informovat, že i letos se v rámci festivalu ARTFEST (4.–11. srpna) uskuteční letní výtvarná škola, která bude probíhat ve třech lokalitách v okolí Klatov (Klenová, Týnec, Bezděkov). Letos jsou vypsány následující kursy: Antonín Střížek - malba, Václav Malina - krajinomalba, Petr Lysáček - konceptuální práce v krajině, František Hodonský - krajinomalba, Barbara Benish - instalace, Pavla Pečinková - kritické psaní, Marius Kotrba - socha, Jan Vičar - grafika.

artfest

Přihlášky a další informace na
www. artfest.cz
.


>Tina B., II. ročník
Festival současného umění Praha 2007

kurátoři Monika Burian, Marek Tomin

Druhý ročník mezinárodního Festivalu současného umění Praha – Tina B., který pořádá pražská Galerie Vernon, přináší do české metropole řadu zajímavých uměleckých akcí. Patří mezi ně projekt Mobile Video Art, první světový festival věnovaný uměleckým videosnímkům natočeným mobilním telefonem a mezinárodní projekt Billboard Text Art, který bude na velkých reklamních plochách v Praze po dobu jednoho roku prezentovat místně specifické textové a slovní umělecké intervence. Obě akce budou zahájeny v červnu 2007. Hlavní festivalová přehlídka se pak bude konat od 12. září do 20. října 2007.
více


>GAALERIIE.NET

internetová galerie současné architektury
www.gaaleriie.net

Internetový projekt je založen na kombinaci video-přednášky a výstavy v internetovém prostoru s využitím interaktivních možností, které internet poskytuje.

Ke každé výstavě vyjde tištěný katalog, který je určen těm, kteří dávají přednost tištěným informacím. Na videu mluví autoři o své tvorbě a zároveň se na seznamu projektů označuje projekt a téma, o kterém se právě zmiňují a otevírá se řada fotografií, vizualizací, plánů a informací k projektu, které si návštěvník může podle zájmu zvětšit a prohlédnout. Návštěvník stránek si může ze seznamu hlavních témat a ze seznamu projektů volit z video-přednášky podle svého výběru.
Čeští architekti budou mluvit česky, pro zahraniční návštěvníky stránek je určena anglická verze s anglickými titulky a texty. Zahraniční architekti budou mluvit podle vlastního uvážení ve své mateřštině nebo anglicky.
Autorkou projektu a kurátorkou galerie je Alena Hanzlová. Grafickou koncepci galerie vytvořili Petr Knobloch, Tomáš Celizna a Jiří Pětvaldský, dgú (dílna grafické úpravy).

Jako první se v internetovém prostoru GAALERIIE.NET představilo rakouské studio ARTEC Architekten.

>PRAGUE BIENNALE 3
Glocal & Outsiders

Třetí pokračování nejdůležitější umělecké přehlídky ve střední Evropě se bude konat od 24. května do 16. září 2007.

PRAGUE BIENNALE, setkání očekávané celým uměleckým světem a zvláště pak uměleckým světem střední Evropy, se bude konat od 24. května do 16. září 2007. Místo konání bude stejné jako v minulém roce, a sice překrásný postindustriální prostor bývalé Thámovy haly v Karlíně. Prostor haly projde radikální proměnou podle originálního projektu Getulia Alvianiho, který předznamenává nové trendy.

Ústřední téma, z něhož se bude odvíjet PRAGUE BIENNALE 3, je nazváno Glocal & Outsiders , což má naznačit pokus o sondu do místní kultury a její srovnání s mezinárodním kontextem. Centrální expozice bude představovat podrobný průzkum nových uměleckých aktivit v České a Slovenské republice (Nová scéna, Nová fotografie, Minimalismus a Konceptuální umění v České a Slovenské republice od šedesátých let do dneška). Kurátory expozice jsou Jiří David, Vasil Artamonov, Juraj Čarný, Vladimír Birgus, Martin Dostál.

Dalšími sekcemi jsou:

-What Went Wrong , tři „horcí“ kalifornští umělci, kteří prozkoumají kulturu a historii Prahy. Kurátorem je Andrea Bellini.

-Baltská mytologie , umělci z okrajových oblastí Evropy (Estonsko, Litva a Lotyšsko), kteří se stávají nepřehlédnutelnými na mezinárodní umělecké scéně. Kurátory jsou Laima Kreivyte a Luigi Fassi.

Od Kosova po Kaliningrad , mimořádná cesta po nové přítomnosti střední Evropy a zemí bývalého Sovětského Svazu. Kurátor Aaaron Moulton.
-Proces, kolektivní paměť a sociální historie . Kurátor Marco Scotini.
-A nakonec Expanded Painting II , veškeré malířství a jeho přesah. Kurátoři Helena Kontová a Giancarlo Politi v přímé spolupráci s některými přáteli umělci v roli signalizátorů.
Toto jsou základní, již nadefinované projekty, na něž budou napojeny další. Příště Vás obeznámíme s celou galaxií PRAGUE BIENNALE 3 včetně jmen umělců. Je jich zhruba sto padesát.

ředitel
Giancarlo Politi giancarlo.politi@tin.it

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám