DIÁŘ diar  
> ART IS STEEL

European Contest for Monumental Sculpture 2006-2007
/evropská soutěž pro sochaře/

V roce 2006 byla vyhlášena společností Arcelor Mittal Distribution evropská soutěž ART IS STEEL na téma ocelová monumentální socha. Do prvního kola se přihlásilo 650 umělců z 29 evropských zemí. Do druhého kola bylo odbornou porotou vybráno pouze 20 umělců, kteří realizovali svůj návrh formou modelu v měřítku 1:10. Z tohoto kola vzešel také katalog, který je ke stažení na webových stránkách soutěže www.art-is-steel.com. Do finále postoupili 3 účastníci: 2 umělci z Francie a 1 umělec z České republiky.
Vítězem se stal brněnský sochař Tomáš Medek se svým projektem „UROBOROS“, jehož realizace bude umístěna u nově budovaného administrativního centra společnosti Arcelor Mittal ve francouzské Remeši. „Uroboros“ neboli „had polykající vlastní ocas a formující kruh“, je inspirován jedním z nejstarších mystických, filosofických a náboženských symbolů na světě.

urobos

Autor projektu, Tomáš Medek (1969, www.medek.cz), pracuje jako odborný asistent Ateliéru sochařství I. Michala Gabriela na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. V jeho sochařské tvorbě se projevuje velký zájem o podrobné studium struktur. Dominantní téma je tvar krychle s někdy uspořádanou, jindy chaotickou strukturou. Známá je jeho Lžičková krychle, kterou můžeme vidět ve Veletržním paláci v Praze. Strukturou se také inspiruje při realizaci rozměrné práce nazvané Tangle/Untangle, která je tvořena systémem čtvrtkruhových segmentů. Jejich spojováním do celku vzniká nepřeberné množství variací zauzleného tvaru. Postupně směřuje od tvarové redukce k složitějším morfologickým formám. V současné době se autor zabývá novými 3D technologiemi jako je např. metoda FDM Rapid Prototyping, 3D digitalizace a měření, jinými slovy jde o techniku prostorového 3D tisku a 3D skenu, která mu umožňuje vytváření těch nejsložitějších strukturálních objektů, jež jsou bez ní prakticky téměř nerealizovatelné.

Vyhlašovatel soutěže Arcelor Mittal Distribution je světovým lídrem ve výrobě a distribuci oceli. Tato navýsost průmyslová společnost si neklade jen technicko ekonomické cíle. Snaží se navázat intenzivnější propojení s umělci, kteří využívají ocel jako surový materiál pro svou práci a tímto spojením mezi uměním, technologií, vědou a průmyslem se snaží připravit krásnější zítřejší svět.
www.arcelormittal.com.


>The Art Of Can
na Slovanském ostrově v Praze

Od 16. do 26. října 2007 se můžeme seznámit s exponáty, jejichž hlavním stavebním prvkem je modrostříbrná plechovka. Vznikly v rukou známých i neznámých, umělců i amatérů, ve kterých vyhlášení soutěže The Art of Can podnítilo chuť tvořit. S kreativními výtvory si nezadá ani samotná expozice, která se bude rozprostírat na souši i na vodě…

Účast v soutěži byla otevřená všem bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání – důležitá byla chuť vymýšlet nové věci a soutěžit se stejně nadanými a zapálenými lidmi.
Pravidla soutěže byla jednoduchá – vytvořit umělecké dílo z plechovek nápoje Red Bull. Nebyly dány žádné limity na jeho rozměr či hmotnost.
Přihlášená díla předčila očekávání svou originalitou i propracovaností. Pro výstavu bylo vybráno 80 exponátů, z nichž porota vybere tři vítězná díla a jednu cenu diváka.
Předsedou poroty je Milan Knížák, dalšími členy malíř Jakub Špaňhel, architekt David Cais, designér Maxim Velčovský a Šimon Čapek jako zástupce organizátora. Zajímavá kombinace různých uměleckých směrů zaručuje širokospektrální pohled na jednotlivé výtvory a objektivní zvolení vítězných umělců.
Srdcem výstavního prostoru bude nafukovací stan bílé barvy v čistém designu, který na ploše 144 metrů čtverečních nabídne zázemí polovině vybraných děl. Plynulým přechodem přes zelený trávník s dalšími díly, se návštěvník dostane k nejoriginálnější ploše – pontonům umístěným přímo na Vltavě, které nabídnou celkovou plochu 340 metrů čtverečních a pojmou 32 exponátů. Speciálně stylizovaný bar pod širým nebem nabídne návštěvníkům kromě osvěžení i další estetický zážitek.
Výstavní prostory na Slovanském ostrově v Praze budou otevřeny denně od 10:00 do 22:00 hodin. Vstup volný.
www.redbullartofcan.cz


 


 

 

>GAALERIIE.NET

internetová galerie současné architektury
www.gaaleriie.net

Internetový projekt je založen na kombinaci video-přednášky a výstavy v internetovém prostoru s využitím interaktivních možností, které internet poskytuje.

Ke každé výstavě vyjde tištěný katalog, který je určen těm, kteří dávají přednost tištěným informacím. Na videu mluví autoři o své tvorbě a zároveň se na seznamu projektů označuje projekt a téma, o kterém se právě zmiňují a otevírá se řada fotografií, vizualizací, plánů a informací k projektu, které si návštěvník může podle zájmu zvětšit a prohlédnout. Návštěvník stránek si může ze seznamu hlavních témat a ze seznamu projektů volit z video-přednášky podle svého výběru.
Čeští architekti budou mluvit česky, pro zahraniční návštěvníky stránek je určena anglická verze s anglickými titulky a texty. Zahraniční architekti budou mluvit podle vlastního uvážení ve své mateřštině nebo anglicky.
Autorkou projektu a kurátorkou galerie je Alena Hanzlová. Grafickou koncepci galerie vytvořili Petr Knobloch, Tomáš Celizna a Jiří Pětvaldský, dgú (dílna grafické úpravy).

Jako první se v internetovém prostoru GAALERIIE.NET představilo rakouské studio ARTEC Architekten.


>Edison v Brně

edison

V roce 2007 vyhlásilo statutární město Brno v rámci projektu „Sochy pro Brno" výtvarnou soutěž na realizaci sochařského díla věnovaného připomenutí slavného amerického vynálezce Thomase Alvy Edisona (1847-1931), který měl v roce 1882 uplatněním elektrického osvětlení v brněnském městském divadle zásluhu na prvenství města Brna v evropském kontextu. Navrhovaný prostor pro umístění díla je před obchodním domem Centrum v blízkosti Mahenova divadla.
Vítězem této soutěže se stal brněnský sochař Tomáš Medek se svým projektem „žárovky“.
Objekt je tvořen čtyřmi prolínajícími se žárovkami, dvě jsou v původním protáhlém tvaru se závitem, tak jak s ní Edison pracoval, a další dvě jsou podobné těm, kterými bylo vybaveno divadlo v Brně v 19. století. Spojení, kontakt, dotek, vedení, síť, tvar žárovky – představují hlavní atributy. Žárovky objektu jsou tvořeny ze sítě vzájemně propojených drátů z nerezové oceli, vytvářející polygonální strukturu 3D sítě, která svým provedením jednak odlehčuje samotný objekt, evokuje spletitost elektrické sítě i průhlednost žárovek. Žárovky jsou „zapasované“ do sebe a v některých detailech přes sebe i přechází, což vytváří zajímavý výtvarný detail. Vzájemná propojenost žárovek tvoří jeden celek. Nasvícení objektu, bude řešeno dvěma způsoby – vnitřním i vnějším světlem. Vnitřní nasvícení vytvoří ve večerních hodinách efekt svítící žárovky, a vnější nasvícení nerezové oceli tento efekt ještě umocní. Během slunečných dnů bude objekt rozzářen odrazem slunečních paprsků od nerezového povrchu.


>Přednáška
Markéta Baňková - Lyrický zvuk techniky

31.10. 07, 18:00 hod.
Digi Lab Akademie výtvarných umění v Praze

Digitální laboratoř AVU v Praze letos nadále pokračuje v retrospektivních přednáškách mladých umělců a teoretiků. Experimentátorka Markéta Baňková v roce 1997-99 vytvořila první český netart Mesto.html a později New York City Map. V retrospektivní přednášce Lyrický zvuk techniky představí svou netartovou i animovanou tvorbu, film Smysly života, website Scribble a uvede specifická média netartu vůbec. Kromě toho popíše i podmínky, ve kterých tyto projekty vznikají, a jak fungují v mezinárodních souvislostech. V závěru se
autorka dotkne problematiky přesunu prezentací autorských prací z galerií na web a i stále více diskutabilních hranicích výtvarného umění v souvislosti s novými technologiemi.
Přednáška je veřejná a on-line vysílaná na adrese: http://dl.avu.cz>Cena od Jiřího Kovandy
www.laureat.cz

Toto ocenění je umělecký projekt, který by měl posílit symbolický rozměr soutěžení. Je výrazem úcty, kterou mladí chovají k starším. Věková hranice, kdy se mladí aktivně podílejí na životě umělecké scény je stále nižší. Je to přirozené, pozitivní. Mladá generace na
sebe  strhává stále více pozornosti. Cen nebo soutěží pro mladé umělce je celkem mnoho. Aktivita Umělec má cenu vznikla z potřeby tuto situaci nějak vyvážit a ukázat, kdo je pro mladé přítomnou autoritou a kdo si zaslouží čestné uznání.
finalisté:

Jiří David, Milena Dopitová, Václav Stratil, Ivan Vosecký, Vladimír Skrepl
Složení poroty pro rok 2007:
Lenka Vítková - kurátorka, redaktorka, časopis Umělec
Jan H. Vitvar - kulturní publicista, týdeník Respekt
Magdalena Čechlovská - kulturní publicistka, Hospodářské noviny
Marek Meduna - umělec, člen umělecké skupiny Rafani
Cenu od Jiřího Kovandy získal Vladimír Skrepl, čímž se stává záštitou pro rok 2008

skrepl

Vladimir Skrepl, Ona, pes a svíčka z výstavy Lovci lebek


>10th International Istanbul Biennial Istanbul
kurátor Hou Hanru
8. 9.-4. 11. 2007
www.iksv.org/bienal

Chris Johanson, We Are Modern Death

Istanbulská nadace pro kulturu a umění pořádá desátý ročník tamního bienále. Letos nebude omezeno žádným zastřešujícím tématem, ale představí uměleckou produkci založenou na kolektivní inteligenci, procesu žití a srovnávání se s vlastní psychikou.
Bienále se zaměří na architekturu a urbanistické projekty, které budou jinou, novou a komplexní vizí různorodých forem modernity.
Istanbulské bienále je důležitým prvkem v procesu turecké politické, sociální i ekonomické modernizace.
Více než sto umělců z pětatřiceti zemí světa vystaví na sto padesát různých projektů na několika místech po celém Istanbulu.


 

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám