RECENZE recbalken

Deutsches Historisches Museum
Válečné umění a propaganda (1930 – 1945)
kurátoři Hans-Jörg Czech a Nikola Dollová
26. 1.–29. 4. 2007

www.dhm.de

propaganda

Tom Lea, Bojovník na obloze

propaganda1

Válečné umění a propaganda
(1930 – 1945)

V mnoha výstavách týkajících se umění 30. a 40. let 20. století jsou tématicky sledovány především tendence moderny a souvislosti jejího vývoje. Současně vznikající dobová díla se vztahem ke státní a válečné propagandě bývají zohledněna jen zřídka, pokud nejsou zcela ignorována. Přitom je takovýchto děl v muzejních depozitářích spousta. Jako relikty problematické epochy (německý nacismus, sovětský komunismus apod.) spojené s brutální diktaturou jsou ale součástí historického dědictví a konzervují v sobě tehdejší exponovanou politickou ikonografii. Aby byl tento obrazový jazyk více zmapován, přichází Německé historické muzeum (Deutsche Historische Museum) v Berlíně s výstavou 400 exponátů obsahujících politicko-propagandistickou symboliku v oblasti umění a artefaktů užitého umění pocházející z Itálie, Sovětského svazu, Německa a USA. Cílem je ukázat souvislosti i rozdíly používaných obrazových forem a jejich základní závislost na politickém vnímání světa. Výsledkem je vznik reprezentativní přehlídky ústředních motivů a obsahů dobových obrazových argumentací a mocenských strategií. Prostřednictvím kombinace obrazových děl německého totalitního národního socialismu se sbírek Německého historického muzea s méně známými objekty především z kolekce Wolfsonian-Sammlungen v Miami Beach, je možné vytvoření věrohodného rámce umění a propagandy, který může rozšířit diskurz ohledně politického umění první poloviny 20. století a obohatit ho o nové příklady a impulzy. Poprvé jsou tak vedle sebe tematizovány státní propagandy Německa, Itálie, Ruska i americká díla související s tzv. New Deal, státním programem, který byl rozvíjen vládou Franklina D. Roosevelta k aktivnímu překonání ekonomických a politických následků velké hospodářské krize severní Ameriky. V lecčems kontroverzní projekt, jehož kurátory jsou Hans-Jörg Czech a Nikola Dollová, trvá v Berlíně, v Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, do 29. 4.

Petr Vaňous (pro A2 kulturní týdeník)
zpět

 

Art servis
nejmensi
zpět hl. strana
archiv
kontakt
napište nám